Gast oljefrie lineære pumper

Gast oljefrie lineære pumper er ekstremt stille i bruk, robuste og med enkelt vedlikehold.
Gast DDL 5 serie
Gast oljefrie lineære pumper basert på prinsippene om elektromagnetisk svingning, DDL 5-serie gir luft som alltid er ren og partikkelfri.
DDL8 serie
Gast oljefrie lineære pumper basert på prinsippene om elektromagnetisk svingning, gir DDL 8-serie luft som alltid er ren og partikkelfri.
Gast DDL15 serie
Gast oljefrie lineære pumper basert på prinsippene om elektromagnetisk svingning, DDL 15-serie gir luft som alltid er ren og partikkelfri.
Gast DBM30B
Gast oljefrie lineære pumper basert på prinsippene om elektromagnetisk svingning, DBM30B-serie gir luft som alltid er ren og partikkelfri.
Gast DDL30 serie
Gast oljefrie lineære pumper basert på prinsippene om elektromagnetisk svingning, DDL 30-serie gir luft som alltid er ren og partikkelfri.
Gast DBM40
Gast oljefrie lineære pumper basert på prinsippene om elektromagnetisk svingning, DBM40 gir luft som alltid er ren og partikkelfri.
Gast DDL40 serie
Gast oljefrie lineære pumper basert på prinsippene om elektromagnetisk svingning, gir DDL 40 serien luft som alltid er ren og partikkelfri.
Gast DBM60
Gast oljefrie lineære pumper basert på prinsippene om elektromagnetisk svingning, gir DBM60 luft som alltid er ren og partikkelfri.
Gast DDL60
Gast oljefrie lineære pumper basert på prinsippene om elektromagnetisk svingning, gir DDL 60 luft som alltid er ren og partikkelfri.
Gast DDL80
Gast oljefrie lineære pumper basert på prinsippene om elektromagnetisk svingning, gir DDL80 serien luft som alltid er ren og partikkelfri.
Gast DBM80
Gast oljefrie lineære pumper basert på prinsippene om elektromagnetisk svingning, gir DBM80 luft som alltid er ren og partikkelfri.
Kontakt oss
Tom Walter Sørensen
Produktansvarlig
Industri
Tlf: 940 09 323
tom.sorensen@stavemaskin.com