sigurdstave
Meny

Strail

Planoverganger.

Strail er en stor tysk leverandør innen materiell for bane. Leverer såvel planoverganger som lyd-og vibrasjonsdemping. (STRAILLastic)

STRAIL planovergang paneler gir sikker og uhindret kjøring og gåing uansett hvor veier og skinner krysser.

Den største fordelen med STRAIL systemer foran andre jernbane kryssende spor er kostnadseffektiviteten. Dette skyldes lang holdbarhet og påliteligheten produktene innehar i alle type belastning og klima. Samtidig er installasjon og fjerning av systemet enkelt med bruk av lite eller ingen verktøy. Dette gjør at vedlikeholdsarbeide kan gjøres uten store tidsavbrudd i trafikken.


STRAIL-familien består av 5 kombinerbare, grunnleggende  systemer:

  • STRAIL - velegnet for jernbane kryssninger med et høyt trafikkvolum og for alle kjøretøy kategorier.
  • innoSTRAIL - det økonomiske systemet, uavhengig av sovende avstand og velegnet for jernbane kryssinger med middels til høy veitrafikk volum.
  • pontiSTRAIL - systemet med ekstra sterkt ytre panelsystem, egnet for høy vei-og jernbane belastning.
  • pedeSTRAIL - gjør det trygt for fotgjengere og syklister, og velegnet for jernbanekrysninger med lav bil eller lastebil trafikk.
  • veloSTRAIL - det indre panel system som gir en jevn overflate, spesielt egnet der fotgjengere, rullestolbrukere, innline skatere og sykler ferdes.