sigurdstave
Meny
Wille%20modeller

Wille

Wille Machines Oy som produserer Wille er den største produsenten av redskapsbærere i vektklasse 2-7 t i Norden. Mer enn 7000 maskiner er solgt siden 1983. 
Wille er den mest populære maskinen på markedet innen vedlikehold av urbane områder. Den er designet for å yte optimalt året om, spesielt vinteren når vedlikeholdet er som mest krevende.
Leddstyring og plasseringen av kabinen i frontrammen gir føreren de beste arbeidsforhold. Wille er usedvanlig sterk med tanke på størrelsen.
En av Willes styrker er alt tilgjengelig tilleggsutstyr.