sigurdstave
Meny
falköping-sigurd stave maskin

Dataoppsamling

Datasamling - Kvalitetssikring og dokumentasjon

  • Hvem har utført tiltaket
  • Hva er utført (metode, materiale, mengde, bredde osv. )
  • Hvor er tiltaket utført
  • Når er tiltaket utført
  • Hvordan var forholdene (underlag, vegbanetemperatur, luftfuktighet, friksjon osv.)


Oppsamling, overføring, bearbeiding og rapportering av sprederdata

  • Rapporter fra Falköpings egenutviklede dataprogram (Halka 32)
  • Kan rapportere til ELRAPP (Krav fra Statens vegvesen): Les mer
  • Leverer CEN protokoll, som kan leses av de fleste anerkjente dataleverandør
Andre betegnelser: